Poziv za autore – šesta međunarodna znanstveno-stručna konferencija u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja na temu: “Kriminalistika u teoriji i praksi”

Na poveznici PRILOG možete preuzeti detaljan poziv.

PRILOG