Međunarodno kriminalističko udruženje organizuje predavanje na temu: “Preventivni antikorupcijski mehanizmi u radu kriminalista i u poslovima osiguranja”.

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da Međunarodno kriminalističko udruženje organizuje predavanje na temu: “Preventivni antikorupcijski mehanizmi u radu kriminalista i u poslovima osiguranja”, koje će održati dr. sc. Željka Burić.

Predavanje će se održati dana 11.06.2021. godine sa početkom u 18,00 sati putem online platforme.

Molimo sve zainteresovane da izvrše prethodnu prijavu za sudjelovanje na e-mail: info@criminalisticassociation.org

Pozivamo sve članove Međunarodnog kriminalističkog udruženja, partnere Udruženja i zainteresiranu javnost da prisustvuju ovom javnom predavanju.

Za više informacija posjetite internet stranicu Udruženja www.criminalisticassociation.org