Izdavanje knjiga iz područja kriminalistike i srodnih disciplina spada među glavne djelatnosti Udruženja. Udruženje na takav način nastoji potaknuti stvaranje novih radova koji će učvrstiti položaj kriminalistike u sustavu znanosti.

Kriminalistička biblioteka Međunarodnog kriminalističkog udruženja, s obzirom na djelatnosti Međunarodnog kriminalističkog udruženja kojima je cilj unaprjeđivanje i razvijanje kriminalistike kao znanstvene discipline, otvorena je za suradnju s znanstvenicima i stručnjacima iz područja kriminalistike, te drugih znanstvenih disciplina koji u svom radu koriste metode kriminalistike ili čije metode u izvornom ili prilagođenom obliku koristi ili bi mogla koristiti kriminalistika.

Prema tome, Kriminalistička biblioteka u okviru svoje djelatnosti objavljuje udžbenike, monografije, priručnike te njihova ponovljena dopunjena i/ili izmijenjena izdanja prvenstveno s područja kriminalističke teorije i prakse, kao i s područja kaznenog materijalnog i procesnog prava, kriminologije, sudske medicine, psihologije, psihijatrije i drugih srodnih i s kriminalistikom povezanih područja.