U organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženje održano je javno predavanje na temu: “Preventivni antikorupcijski mehanizmi u radu kriminalista i u poslovima osiguranja”.

Dana 11.06.2021. godine sa početkom u 18,00 sati putem online platforme, održano je predavanje koje je organizovalo Međunarodno kriminalističko udruženje na temu: “Preventivni antikorupcijski mehanizmi u radu kriminalista i u poslovima osiguranja”. Tokom predavanja koje je održala dr. sc. Željka Burić učesnici su imali priliku da se upoznaju sa teorijskim i praktičnim aspektima antikorupcijskih mehanizama, gdje su prikazani statistički podaci o stanju korupcije u Republici Hrvatskoj i u komparaciji sa reginom i drugim evropskim zemljama, najčešći modaliteti koruptivnih radnji, ukazano na prednosti prevencije u odnosu na represiju, te prezentovane konkretne antikorupcijske radnje.

Učesnici na predavanju su bili predstavnici javnih i privatnih institucija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije, Južnoafričke Republike i drugih zemalja.

Međunarodno kriminalističko udruženje se zahvaljuje svim učesnicima i poziva sve ukoliko imaju bilo kakvih komentara i sugestija da nam se jave putem email adrese: info@criminalisticassociation.org

Cijenimo Vaše mišljenje.