Dana 17. studenog 2017. godine u Zagrebu je održana treća znanstveno – stručna konferencija u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja pod nazivom Kriminalistika – izazovi sadašnjosti i budućnosti.

Dana 17. studenog 2017. godine u Zagrebu je održana treća znanstveno – stručna konferencija u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja pod nazivom Kriminalistika – izazovi sadašnjosti i budućnosti, prijateljski podržana od Zaklade Hanns Seidel. Pri tom je potpisan i memorandum za suradnju sa Hrvatskim cehom zaštitara – strukovna zaštitarska komora.

Konferencija je imala tri sekcije, i to:

Prva sekcija – Izazovi u razvoju kriminalistike

Druga sekcija – Primjena multidisciplinarnih metoda u otkrivanju suvremenih oblika kriminala

Treća sekcija – Primjena kriminalistike u funkciji privatnog sektora bezbjednosti

Konferenciji je nazočilo 38 sudionika, a tijekom konferencije izlaganje je imalo četrnaest stručnjaka iz pet zemalja. Kompletni radovi će biti objavljeni u časopisu Kriminalistička teorija i praksa.

PREUZMI