Dana 11. studenog 2016. godine u Zagrebu održana je druga znanstveno – stručna konferencija u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja pod nazivom Kriminalistička teorija i praksa.

Konferencija je bila tematski orijentirana na nove metode u kriminalistici. Tijekom konferencije izlaganje je imalo sedamnaest stručnjaka iz šest zemalja, a kompletni radovi će biti objavljeni u časopisu Kriminalistička teorija i praksa.