Održana je četvrta znanstveno-stručna Konferencija u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja.

U Zagrebu je dana 16.11.2018. godine održana četvrta znanstveno-stručna Konferencija u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja sa potporom fondacije Hanns Seidel Stiftung, ureda u Zagrebu. Na Konferenciji su sudjelovali predstavnici iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, kao i predstavnici njemačkog udruženja kriminalista.

Ovogodišnji naslov Konferencije je bio Kriminalistika i suvremeni sigurnosni izazovi, a bilo je prezentirano  14 radova iz različitih područja, koji će biti objavljeni u časopisu Kriminalistička teorija i praksa.

Po završetku Konferencije održana je i skupština Udruženja.

PREUZMI