Novi udžbenik „Kazneno pravo za kriminaliste, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje“ izašao je u listopadu 2016. godine i njime su obuhvaćene izmjene i dopune Kaznenog zakona, koji se od vremena izlaska iz tiska 1. izdanja istoimenog udžbenika izmijenio dva puta (novele kaznenog zakona iz Narodne novine broj: 144/12, 56/15, 61/15 – ispravak).

Novi udžbenik „Kazneno pravo za kriminaliste, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje“ izašao je u listopadu 2016. godine i njime su obuhvaćene izmjene i dopune Kaznenog zakona, koji se od vremena izlaska iz tiska 1. izdanja istoimenog udžbenika izmijenio dva puta (novele kaznenog zakona iz  Narodne novine broj: 144/12, 56/15, 61/15 – ispravak).

Uz navedeno, drugo izdanje udžbenika Kazneno pravo za kriminaliste je obogaćeno s razmatranjima dodatnih kaznenih djela, novih statističkih podataka o stanju i kretanju kriminaliteta, kao i pojedinim novijim primjerima iz sudske i policijske prakse.

Struktura II. izdanja udžbenika prati njegovo I. izdanje, pa se također uz nezaobilazni kraći povijesni i teoretski pregled razvoja kaznenog prava i njegovih temeljnih postavki i instituta, kao i područja njegove primjene i pravaca kretanja razvoja europskog kaznenog prava, razmatra u cijelosti opći dio novog Kaznenog zakona, kao i Glave propisanih kaznenih djela odabrane prvenstveno prema kriterijima koji zadovoljavaju potrebe kriminalističke struke. Iz posebnog dijela KZ 11 razmatrane su konkretne grupacije najučestalijih kaznenih djela, kao i pojedinih ostalih kaznenih djela o kojima kriminalisti trebaju imati osnovna znanja, od kojih su značajna potkrepljenja s odabranim primjera iz dosadašnje policijske i sudske prakse. Kao u I. izdanju udžbenika i u njegovom II. izdanju dan je poseban kraći osvrt u odnosu na maloljetničku delinkvenciju, kriminalitet pravnih osoba i organizirani kriminalitet. Prilozi II. izdanju udžbenika izmijenjeni su i dopunjeni sukladno spomenutim novelama Kaznenog zakona, a priloženi primjeri iz sudske prakse, koji trebaju poslužiti kao zadaci za rješavanje u okviru izvođenja nastave na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, dopunjeni su novim primjerima kaznenih djela.

Ovaj udžbenik u svojem I. i izmijenjenom i dopunjenom II. izdanju, napisan je s ciljem pružanja osnovnih i nužnih znanja iz kaznenog materijalnog prava budućim prvostupnicima i specijalistima kriminalistike, kriminalistima, no, s istim ciljem i za sve druge koji se u svakodnevnom radu susreću s kaznenim materijalnim pravom, primjenjuju ga ili pokazuju interes za njega.

Knjigu možete naručiti preko e-mail adrese: info@criminalisticassociation.org