Međunarodno kriminalističko udruženje izdalo je i drugu knjigu u svojoj nakladi pod nazivom Kazneno pravo za kriminaliste – autorice dr. sc. Lane Milivojević.

Udžbenik pod naslovom Kazneno pravo za kriminaliste, kao što to proizlazi iz samog naslova, namijenjen je budućim prvostupnicima i specijalistima kriminalistike, kriminalistima i svima drugima koji se u svakodnevnom radu susreću s kaznenim pravom, primjenjuju ga ili pokazuju interes za kazneno pravo.

U udžbeniku se pojašnjavaju osnove kaznenog prava o kojima bi kriminalisti trebali imati elementarna znanja te odredbe općeg i posebnog dijela novog Kaznenog zakona iz 2011. godine sa pojašnjenim zakonskim novinama. Pri razradi posebnog dijela novog Kaznenog zakona udžbenik je dopunjen primjerima kaznenih djela proizašlima iz policijske i sudske prakse, čemu je posvećena posebna pozornost.

Prilog udžbeniku čini i popis novih kaznenih djela i djela koja su promijenila naziv u odnosu na ranije važeći Kazneni zakon iz 1997. godine, kao i popis kaznenih djela koja se ne progone po službenoj dužnosti, te primjeri iz sudske prakse, koji bi kao praktične vježbe trebali poslužiti lakšem savladavanju gradiva kaznenog prava tijekom strudiranja.

Knjigu možete naručiti preko e-mail adrese: info@criminalisticassociation.org

Uskoro detaljnije o knjizi na ovim web stranicama.