U organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženje održano je javno predavanje na temu: “Preventivni antikorupcijski mehanizmi u radu kriminalista i u poslovima osiguranja”. Dana 11.06.2021. godine sa početkom u 18,00 sati putem online platforme, održano je...