U gradskoj vijećnici Grada Trogira dana 09. rujna 2021. godine, u organizaciji Regionalnog kluba International Police Association Policijske uprave splitsko – dalmatinske (RK IPA PU Split), Međunarodnog kriminalističkog udruženja iz Zagreba (MKU) i Policijske uprave...