Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi, konferencijski broj časopisa “Kriminalistička teorija i praksa”.

Poštovani čitaoci,

Pred Vama se nalazi 9. broj našeg Časopisa, kojim obeležavamo punih pet godina postojanja. Tim povodom zahvaljujem se autorima, recenzentima, članovima Uređivačkog odbora i svima ostalima koji su doprineli da tokom ovih godina napredujemo u traganju za svojim mestom u svetu kriminalistike. U ovom broju sadržani su radovi prezentovani na trećoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji, koja je pod nazivom ’’Kriminalistika i suvremeni sigurnosni izazovi’’ održana 16. novembra 2018. u Zagrebu. Radovi se odnose na stereotipe prema pripadnicima policije, doktrinu ’’neizbežnog otkrića’’ iz anglosaksonskog procesnog zakonodavstva, kriminalističku radnju prepoznavanja upotrebom tehnika kognitivnog intervjua, forenzičku analizu ekoloških delikata, procesna pitanja u vezi visokotehnološkog kriminala i fotografisanje u obradi tragova nasilja u porodici.

                                                                                                                                                                        prof. dr Oliver Lajić

PREUZMI