Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi, konferencijski broj časopisa “Kriminalistička teorija i praksa”.

Poštovani čitaoci,
Na samom početku želeo bih da se zahvalim članovima Međunarodnog kriminalističkog udruženja, kao i Savetu ove organizacije, koji mi je ukazao zaista veliko poverenje birajući me za glavnog i odgovornog urednika časopisa ’’Kriminalistička teorija i praksa’’. Takođe, želeo bih da se zahvalim svom prethodniku, prof. Stjepanu Gluščiću, čiji predani rad i standarde koje je postavio u vođenju Časopisa neizmerno uvažavam.

Pomenuti izbor je velika čast, ali isto tako i obaveza, koju ću nastojati da ispunjavam na najbolji način, koristeći stečena iskustva u stručnom kriminalističkom, naučnom i nastavnom radu. Namera mi je da zajedničkim snagama sa ostalim članovima Uređivačkog odbora, kao primus inter pares, i saradnjom sa autorima i recenzentima doprinesem da naš Časopis bude još bolji, vidljiviji u stručnim i akademskim krugovima, a izborom aktuelnih tema i još zanimljiviji publici.

U ovom broju sadržani su radovi prezentovani na trećoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji, koja je pod nazivom ’’Kriminalistika – izazovi sadašnjosti i budućnosti’’ održana 17. novembra 2017. u Zagrebu. Radovi se odnose na oblasti edukacije kadrova privatne bezbednosti, poreska krivična dela i istraživanje tokova ilegalno stečene koristi, tragove na mestu izvršenja krivičnog dela, presretanje komunikacija specijalnim istražnim metodama i delatnost nadležnih organa vezanu za procesuiranje prekršaja.

    prof. dr Oliver Lajić

PREUZMI