Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi, konferencijski, broj časopisa “Kriminalistička teorija i praksa”

Poštovani čitatelji,

pred Vama je treći broj časopisa Kriminalistička teorija i praksa. Ovim brojem ulazimo u drugu godinu našeg izlaženja, a posebno ističemo činjenicu da u ovom i idućem (četvrtom) broju objavljujemo radove vezane uz prvu međunarodnu konferenciju u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja. Konferencije je organizirana na temu personalnih izvora informacija u kriminalističkom istraživanju.
Tijekom konferencije izlagalo je šesnaest stručnjaka iz šest zemalja, a izlaganja su potvrdila da je odabrana tema multidisciplinarnog karaktera te da obuhvaća i pojedine subspecijalnosti unutar znanstvenih i stručnih područja koja su od značaja za izučavanje personalnih izvora dokaza, a čije rezultate baštini kriminalistika. Izlaganja su potvrdila, da informacije dobivene od personalnih izvora predstavljaju temelj kriminalističkog istraživanja, a kasnije i kaznenog ili prekršajnog postupka. Radovi koje objavljujemo, potvrđuju potrebu daljnjeg razvoja specifičnih vještina, te usvajanja znanja iz različitih znanstvenih i stručnih područja kako bi kriminalisti (ali i svi drugi koji sudjeluju u procesu prikupljanja informacija u bilo kojem obliku) uspješno prikupljali, razumjeli i koristili informacije dobivene iz personalnih izvora.
Radovi koje objavljujemo obuhvaćaju područja kriminalistike, psihologije, farmakologije, prava i sigurnosti prometa. Posebno treba istaknuti i činjenicu da je većina radova koje objavljujemo, utemeljena na primijenjenim istraživanjima čiji rezultati daju doprinos unapređenju područja kojim se bave.

Urednik
dr. sc. Stjepan Gluščić