Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi, konferencijski broj časopisa “Kriminalistička teorija i praksa”.

Spoštovane bralke in bralci,

z letošnjim letom revija Kriminalistička teorija i praksa poleg znanstvenih in
strokovnih prispevkov v objavo sprejema tudi poglede iz prakse in recenzije knjig.
Članki s področja kriminalistike, forenzike, kazenskega prava in kazenskega
procesnega prava so lahko objavljeni v bosanskem, hrvaškem, makedonskem,
srbskem, slovenskem in angleškem jeziku, ki ga uredništvo preferira. S ciljem
objavljati kakovostne članke smo uvedli dvojne anonimne recenzije in izdali nova
navodila za oblikovanje. Posodobili smo način oddaje člankov in pri navajanju
literature začeli upoštevati slog APA 7. V uredniškem odboru tako sledimo novim
smernicam in stremimo k stalnemu izboljšanju revije, pri čemer gre največja
zahvala tehničnima urednikoma doc. dr. Boštjanu Slaku in asist. dr. Evi Bertok.
Revija je letos dosegla tudi pomemben mejnik, in sicer indeksacijo v Central
& Eastern European Academic Source (CEEAS) in EBSCO Discovery
Service (EDS), kar je rezultat prizadevanj prejšnjega glavnega urednika, prof.
dr. Oliverja Lajića, ki je začel s postopkom sklenitve pogodbe med Mednarodnim
kriminalističnim združenjem in EBSCO Publishing, Inc.
V tokratni številki so objavljeni prispevki, ki vsak na svojem področju obravnavajo
teme, ki jim je v domačem in mednarodnem okolju pomembno nameniti pozornost
in prostor za razpravo.

izr. prof. dr. Danijela Frangež, glavna urednica revije

PREUZMI