Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi, konferencijski broj časopisa “Kriminalistička teorija i praksa”.

Spoštovane bralke in bralci,

v enajsti številki revije Kriminalistička teorija i praksa je objavljenih šest prispevkov, ki so bili predstavljeni na peti znanstveno-strokovni konferenci z
naslovom Suvremena kriminalistika i njene razvojne dimenzije, ki je 15. 11. 2019. potekala v Novem Sadu v Srbiji.

Prispevke je v uredništvo in objavo sprejel prejšnji glavni urednik revije, prof. dr. Oliver Lajić, ki je poskrbel tudi za recenzentski postopek. Na tem mestu se mu zahvaljujem za opravljeno delo in uspešno vodenje uredništva revije v zadnjih dveh letih in pol. Hvala tudi članom uredniškega odbora in tehničnim urednikom, ki so urejali prispevke in oblikovali revijo.

Revija Kriminalistička teorija i praksa pomeni velik doprinos k razvoju kriminalistike, zato bomo v uredništvu še naprej predano skrbeli za njeno
izdajanje. Hvala članom Mednarodnega kriminalističnega združenja za izkazano zaupanje in izvolitev na mesto glavne urednice.

doc. dr. Danijela Frangež, glavna urednica revije

PREUZMI