Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi, konferencijski broj časopisa “Kriminalistička teorija i praksa”.

Poštovani čitaoci,

Pred Vama se nalazi deseti, jubilarni broj našeg Časopisa, kojim ulazimo u šestu godinu postojanja. Ova činjenica predstavlja potvrdu da se nalazimo na pravom putu i dodatni motiv ka unapređenju kvaliteta, sve u cilju ostvarivanja standarda kojima težimo.

U ovom broju sadržan je drugi deo radova koji su prezentovani na trećoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji, koja je, pod nazivom ’’Kriminalistika i suvremeni sigurnosni izazovi’’, održana 16. novembra 2018. u Zagrebu. Radovi se odnose na tematiku pranja novca i poreske utaje, migrantsku krizu, detektivsku delatnosti i drumske saobraćajne nezgode. Osim toga, objavljujemo i jedan rad van okvira pomenute konferencije, o položaju oštećenog u krivično-procesnom zakonodavstvu BiH.

                                                                                                    prof. dr Oliver Lajić

PREUZMI