Najavljujemo održavanje prve znanstveno – stručne konferencije u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja pod nazivom Kriminalistička teorija i praksa.

U prilogu možete pronaći poziv za autore s uputama za sudjelovanje na Konferenciji.

PRILOG