Održana je četvrta znanstveno-stručna Konferencija u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja. U Zagrebu je dana 16.11.2018. godine održana četvrta znanstveno-stručna Konferencija u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja sa potporom fondacije...