MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Donosimo Vam stručni članak "Preliminary Investigation According to the Croatian Criminal Procedure Act", autora dr.sc. Josipa Pavličeka i dr.sc. Stjepana Gluščića, predstavljen na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Ohridu, održanoj 03. do 05. lipnja 2014. godine.

Prilog