MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Međunarodno kriminalističko udruženje započinje objavu stručnih i znanstvenih radova na svojim web stranicama izvrsnim magistarskim radom uglednog slovenskog stručnjaka za krvne delikte Damjana Mikliča.

Damjan Miklič, kao iskusni kriminalist, posjeduje dugogodišnje iskustvo u istraživanju najsloženijih oblika delikata nasilja i s njim povezanih pojava među koje svakako spadaju nestanci osoba. Upravo se tom temom bavi u svojem magistarskom radu pod nazivom Nestale osobe kao društveni i kriminalistički problem, uzroci i pojavni oblici. Magistarski rad je obranjen dana 22.06.2012. pred povjerenstvom na Fakultetu za varnostne vede, Sveučilišta u Mariboru.

Nadamo se da će u tom magistarskom radu kriminalisti, ali i drugi stručnjaci, pronaći odgovore koji će im pomoći u rješavanju konkretnih problema.

 

Prilog