MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Donosimo Vam stručni članak "Environmental Crime and Importance of its Combating", autorice dr.sc. Lane Milivojević, predstavljen na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Ohridu, održanoj 03. do 05. lipnja 2014. godine.

Prilog