MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

12.6.2014.
Preliminary Investigation According to the Croatian Criminal Procedure Act

Donosimo Vam stručni članak "Preliminary Investigation According to the Croatian Criminal Procedure Act", autora dr.sc. Josipa Pavličeka i dr.sc. Stjepana Gluščića, predstavljen na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Ohridu, održanoj 03. do 05. lipnja 2014. godine.

Pročitaj više

12.6.2014.
Environmental Crime and Importance of its Combating

Donosimo Vam stručni članak "Environmental Crime and Importance of its Combating", autorice dr.sc. Lane Milivojević, predstavljen na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Ohridu, održanoj 03. do 05. lipnja 2014. godine.

Pročitaj više

19.12.2013.
Novine prekršajnog zakonodavstva

U prilogu donosimo pregled novina u prekršajnom zakonodavstvu priređen od dr.sc. Lane Milivojević.

Pročitaj više