MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Na poveznici ispod teksta označenoj kao PRILOG možete preuzeti prijavni obrazac za sudjelovanje na Konferenciji MKU-a.

Prilog