MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Pozivaju se zainteresirani autori da uzmu učešće na Trećoj međunarodnoj konferenciji MKU-a pod nazivom "Kriminalistika - izazovi sadašnjosti i budućnosti".

Više podataka o Konferenciji možete pronaći u materijalima koji se nalaze na poveznici ispod teksta označenoj kao PRILOG.

Prilog