MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Pozivaju se zainteresirani autori da uzmu učešće na Drugoj međunarodnoj konferenciji MKU pod nazivom "Nove metode u kriminalistici".

Više podataka o Konferenciji možete pronaći u materijalima koji se nalaze na poveznici ispod teksta označenoj kao PRILOG.

Prilog