MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Na poveznici PRILOG možete preuzeti program Prve međunarodne znanstveno-stručne konferencije Međunarodnog kriminalističkog udruženja.

Prilog