MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi broj časopisa "Kriminalistička teorija i praksa". Deseti broj časopisa sadrži drugi dio članaka prezentiranih tijekom četvrte Međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kriminalistika i suvremeni sigurnosni izazovi. Časopis možete besplatno preuzeti na poveznici ispod teksta (PRILOG).

KRIMINALISTIČKA TEORIJA I PRAKSA


CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE


god. 6., br. 10., str. 1 - 119 Zagreb, 2019.
polugodišnjak / semiannually


Nakladnik / Publisher
Međunarodno kriminalističko udruženje
International Criminalistic Association


Uredništvo / Editorial bord
prof. dr. sc. Marina Malish Sazdovska, Fakultet za bezbednost Skopje,
doc. dr. sc. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru,
Ljubljana,
doc. dr. sc. Josip Pavliček, Visoka policijska škola, Zagreb,
dr. sc. Lana Milivojević, Visoka policijska škola, Zagreb.
prof. dr. Valentina Baić, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd.
prof. dr. sc. Irma Deljkić, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne
studije, Sarajevo.


Urednik / Editor
prof. dr. Oliver Lajić


Tajnik / Secretary
Eva Kordić


Tehničko uređenje
Vasil Arminoski


Naslovnica / Cover Design
Međunarodno kriminalističko udruženje


WEB ADRESA ONLINE IZDANJA
http://criminalisticassociation.org/projekti/casopis-kriminalisticka-teorija-
i-praksa
Adresa uredništva / Address of editorial bord


Međunarodno kriminalističko udruženje,
Vlaška 72a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska


e-mail: info@criminalisticassociation.org
web: www.criminalisticassociation.org


ISSN 1849 - 6164

Prilog