MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi broj časopisa "Kriminalistička teorija i praksa". Deveti broj časopisa sadrži prvi dio članaka prezentiranih tijekom četvrte Međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kriminalistika i suvremeni sigurnosni izazovi. Časopis možete besplatno preuzeti na poveznici ispod teksta (PRILOG).

KRIMINALISTIČKA TEORIJA I PRAKSA

CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE

god. 5., br. 9., str. 1 - 100 Zagreb, 2018.
polugodišnjak / semiannually

Nakladnik / Publisher

Međunarodno kriminalističko udruženje
International Criminalistic Association

Uredništvo / Editorial bord
prof. dr. sc. Marina Malish Sazdovska, Fakultet za bezbednost Skopje,
doc. dr. sc. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru,
Ljubljana,
doc. dr. sc. Josip Pavliček, Visoka policijska škola, Zagreb,
dr. sc. Lana Milivojević, Visoka policijska škola, Zagreb.
prof. dr. Valentina Baić, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd.

Urednik / Editor
prof. dr. Oliver Lajić

Tajnik / Secretary
Eva Kordić

Tehničko uređenje
Vasil Arminoski

Naslovnica / Cover Design
Međunarodno kriminalističko udruženje

WEB ADRESA ONLINE IZDANJA
http://criminalisticassociation.org/projekti/casopis-kriminalisticka-teorija-
i-praksa
Adresa uredništva / Address of editorial bord

Međunarodno kriminalističko udruženje,
Vlaška 72a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

e-mail: info@criminalisticassociation.org
web: www.criminalisticassociation.org

ISSN 1849 - 6164

Prilog