MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi broj časopisa "Kriminalistička teorija i praksa". Sedmi broj časopisa sadrži prvi dio članaka prezentiranih tijekom treće Međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kriminalistika - izazovi sadašnjosti i budućnosti. Časopis možete besplatno preuzeti na poveznici ispod teksta (PRILOG).

KRIMINALISTIČKA TEORIJA I PRAKSA

CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE
god. 4., br. 7., str. 1 - 143, Zagreb, 2017.

polugodišnjak / semiannually
Nakladnik / Publisher
Međunarodno kriminalističko udruženje

International Criminalistic Association
Uredništvo / Editorial bord

prof. dr. sc. Marina Malish Sazdovska, Fakultet za bezbednost Skopje,

doc. dr. sc. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana,

doc. dr. sc. Josip Pavliček, Visoka policijska škola, Zagreb,

dr. sc. Lana Milivojević, Visoka policijska škola, Zagreb.

Urednik / Editor prof. dr. Oliver Lajić

Tajnik / Secretary Eva Kordić

Naslovnica / Cover Design
Međunarodno kriminalističko udruženje
WEB ADRESA ONLINE IZDANJA

http://criminalisticassociation.org/projekti/casopis-kriminalisticka-teorijai-praksa

Adresa uredništva / Address of editorial bord
Međunarodno kriminalističko udruženje,

Vlaška 72a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
e-mail: info@criminalisticassociation.org

web: www.criminalisticassociation.org
 

 


SADRŽAJ: 
Riječ urednika

Marina Malish Sazdovska, Marjan Gjurovski: EDUKACIJA SEKTORA PRIVATNE BEZBEDNOSTI

Edin Čolaković: POREZNA UTAJA KAO SUVREMENI OBLIK KRIMINALITETA U TEORIJI I PRAKSI

Irma Deljkić: MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP PROVOĐENJU RADNJE PREPOZNAVANJA OSOBA U KRIMINALISTIČKOJ ISTRAZI

Sanja Orlić: ISTRAŽIVANJE NEZAKONITIH FINANCIJSKIH TIJEKOVA PROFITA OSTVARENOG ORGANIZIRANIM KRIMINALOM

Ivana Bjelovuk, Milan Žarković: PRIKAZIVANJE POLOŽAJA TRAGOVA NA MESTU DOGAĐAJA PRI VRŠENJU UVIĐAJA

Dragana Vujić, Olivije Zimonja: DOKAZNA VRIJEDNOST ŠIFROVANIH PORUKA IZ PRESRETNUTIH TELEKOMUNIKACIJA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Željko Mršić, Davor Posilović, Marijan Šantek: O NEKIM PITANJIMA NAČINA PROCESUIRANJA PREKRŠAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

CONTENTS:
Editor´s word

Marina Malish Sazdovska, Marjan Gjurovski: EDUCATION   OF PERSONNEL FOR PRIVATE SECURITY

Edin Čolaković: TAX FRAUD AS MODERN MODEL OF CRIME IN THEORY AND PRACTICE

Irma Deljkić: MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE CONDUCTING RECOGNITION OF PERSONS IN CRIMINALISTIC INVESTIGATION

Sanja Orlić: INVESTIGATION OF ILLEGAL  FINANCIAL FLOWS OF PROFIT GAINED BY ORGANIZED CRIME

Ivana Bjelovuk, Milan Žarković: REPRESENTATION OF POSITION OF TRACES ON CRIME SCENE DURING PROCESSING OF CRIME SCENE

Dragana Vujić, Olivije Zimonja: EVIDENCE VALUE OF ENCRYPTED MESSAGES FROM INTERCEPTED TELECOMMUNICATIONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Željko Mršić, Davor Posilović, Marijan Šantek: ABOUT SOME QUESTIONS OF PROCESSING OF VIOLATIONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

 

 

 

Prilog