MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi broj časopisa "Kriminalistička teorija i praksa". Šesti broj časopisa sadrži drugi dio članaka prezentiranih tijekom Druge međunarodne konferencije pod nazivom Nove metode u kriminalistici te dva rada, koja su pristigla za objavu, izvan Konferencije. Časopis možete besplatno preuzeti na poveznici ispod teksta (PRILOG).

KRIMINALISTIČKA TEORIJA I PRAKSA
CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE
god. 4., br. 6., str. 1 - 98, Zagreb, 2017.
polugodišnjak / semiannually
Nakladnik / Publisher
Međunarodno kriminalističko udruženje
International Criminalistic Association
Uredništvo / Editorial bord
prof. dr. sc. Marina Malish Sazdovska, Fakultet za bezbednost Skopje,
doc. dr. sc. Oliver Lajić, Kriminalističko policijska akademija, Beograd,
doc. dr. sc. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru,
Ljubljana,
doc. dr. sc. Josip Pavliček, Visoka policijska škola, Zagreb,
dr. sc. Lana Milivojević, Visoka policijska škola, Zagreb.
Urednik / Editor
dr. sc. Stjepan Gluščić
Naslovnica / Cover Design
Međunarodno kriminalističko udruženje
WEB ADRESA ONLINE IZDANJA
http://criminalisticassociation.org/projekti/casopis-kriminalisticka-teorija-i-praksa
Adresa uredništva / Address of editorial bord
Međunarodno kriminalističko udruženje,
Vlaška 72a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
e-mail: info@criminalisticassociation.org
web: www.criminalisticassociation.org

 

SADRŽAJ:
Riječ urednika

Edin Čolaković: UTJECAJ SIGURNOSNOG MENADŽMENTA NA DIZAJNIRANJE PROCESA SUZBIJANJA PORESKOG KRIMINALA

Dragana Vujić, Olivije Zimonja: UPOTREBA I ZNAČAJ GPS UREĐAJA U PRIMJENI POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI

Tilen Belović: PROBLEMATIKA PRAKTIČNE UPORABE VIDEONADZORA U PRIVATNOM SEKTORU U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ

Selman Repišti:
PROFILIRANJE KRIMINALACA IZ GRUPE ‘’BIJELIH OVRATNIKA’’

Selman Repišti: FORENZIČKO-LINGVISTIČKA I PSIHOLOŠKA STUDIJASLUČAJA BAZIRANA NA
ZODIJAKOVIM PISMIMA

 

CONTENTS:
Editors word

Edin Čolaković: IMPACT OF SAFETY MANAGEMENT ON DESIGNING THE PROCESS OF PREVENTING TAX CRIME

Dragana Vujić, Olivije Zimonja: USAGE AND IMPORTANCE OF GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) DEVICES IN THE APPLICATION OF SPECIAL INVESTIGATIVE ACTIONS

Tilen Belović: PROBLEMATIC OF PRACTICAL CCTV USE IN GERMAN PRIVATE SECTOR

Selman Repišti: PROFILING ‘’WHITE COLLAR’’ CRIMINALS

Selman Repišti: A CASE STUDY OF THE ZODIAC LETTERS BASED ON FORENSIC LINGUISTICS AND PSYCHOLOGY

Prilog