MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi broj časopisa "Kriminalistička teorija i praksa". Treći broj časopisa sadrži dio članaka prezentiranih tijekom Prve međunarodne konferencije pod nazivom Personalni izvori informacija u kriminalističkom istraživanju. Ostali članci s konferencije biti će objavljeni u narednom broju časopisa. Časopis možete besplatno preuzeti na poveznici ispod teksta (PRILOG).

KRIMINALISTIČKA TEORIJA I PRAKSA / CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE

god. 2., br. 1, str. 1 - 88, Zagreb, 2015.
polugodišnjak / semiannually

Nakladnik / Publisher

Međunarodno kriminalističko udruženje 
International Criminalistic Association


Uredništvo / Editorial bord

 prof. dr. sc. Marina Malish Sazdovska, Fakultet za bezbednost Skopje,
doc. dr. sc. Oliver Lajić, Kriminalističko policijska akademija, Beograd,
doc. dr. sc. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru,
 Ljubljana,
dr. sc. Josip Pavliček, Visoka policijska škola, Zagreb,
dr. sc. Lana Milivojević, Visoka policijska škola, Zagreb.


Urednik / Editor

dr. sc. Stjepan Gluščić


Naslovnica / Cover Design

Međunarodno kriminalističko udruženje


WEB ADRESA ONLINE IZDANJA
http://criminalisticassociation.org/projekti/casopis-kriminalisticka-teorija-i-praksa

Adresa uredništva / Address of editorial board
Međunarodno kriminalističko udruženje, 
Vlaška 72a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
e-mail: info@criminalisticassociation.org
web: www.criminalisticassociation.org

ISSN 1849 - 6164

SADRŽAJ

Riječ urednika

 

Irma Deljkić: TAKTIKA PROVJERAVANJA I UTVRĐIVANJA ALIBIJA POMOĆU INFORMACIJA IZ PERSONALNIH IZVORA

Halid Emkić: SPECIFIČNOST POLICIJSKIH ODNOSA S JAVNOŠĆU: KRIMINALISTIČKI ASPEKTI

Aleš Župan Galunič, Goran Savič: S.C.AN. V KONTEKSTU KORPORATIVNE VARNOSTI

Oliver Lajić, Aleksandra Dickov: PRIKUPLJANJE OBAVEŠTENJA OD KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Lana Milivojević, Krešimir Filipić: POZICIJA JAVNE OVLASTI ZA PRIKUPLJANJE OBAVIJESTI U HRVATSKOM PRAVNOM SUSTAVU

Damir Juras, Dubravka Čelar: PERSONALNI IZVORI U POSTUPKU UTVRĐIVANJA DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Željko Mršić: PERSONALNI IZVORI INFORMACIJA U KRIMINALISTIČKOM ISTRAŽIVANJU PROMETNIH NESREĆA

Kemail Shaqiri, Fatmir Qollaku: OPĆE OPERATIVNO TAKTIČKE MJERE I TAKTIKA PRIMJENE KRIMINALISTIČKOG PRIKUPLJANJA OBAVIJESTI OD GRAĐANA

Valentina Baić, Dag Kolarević, Zvonimir Ivanović: KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI KAO POTENCIJALNI ČINILAC TAČNOSTI PROCENE ISKAZA

Marina Malish Sazdovska, Sara Sazdovska: KRIMINALISTIČKI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI OSIGURANJA DOKAZA I PRIKUPLJANJA OBAVIJESTI IZ PERSONALNIH IZVORA

 

CONTENTS

Editors word

Irma Deljkić: TACTICAL APPROACH IN INVESTIGATING AN ALIBI USING PERSONAL SOURCES OF INFORMATION

Halid Emkić: SPECIFICS OF POLICE PUBLIC RELATIONS: CRIMINAL SCIENCE ASPECTS

Aleš Župan Galunič, Goran Savič: S.C.AN IN THE CONTEXT OF CORPORATIVE SECURITY

Oliver Lajić, Aleksandra Dickov: COLLECTING INFORMATION FROM DRUG USERS

Lana Milivojević, Krešimir Filipić: POSITION OF THE PUBLIC AUTHORITY OF COLLECTING OF INFORMATION IN THE CROATIAN LEGAL SYSTEM

Damir Juras, Dubravka Čelar: COLLECTING EVIDENCE FROM PERSONAL SOURCES IN THE DISCIPLINARY PROCEDURE

Željko Mršić: PERSONAL INFORMATION SOURCES IN THE CRIMINAL INVESTIGATION OF TRAFFIC

Kemail Shaqiri, Fatmir Qollaku: COLLECTION INFORMATION FROM CITIZENS: CRIMINALISTICS ASPECTS

Valentina Baić, Dag Kolarević, Zvonimir Ivanović: COGNITIVE ABILITIES AS POTENTIA FACTORS THE ACCURACY OF EXPRESSION

Marina Malish Sazdovska, Sara Sazdovska: CRIMINALISTICS AND PSYCHOLOGICAL  ASPECTS OF PROVIDING EVIDENCE AND COLLECTING INFORMATION BY PERSONAL INFORMATION SOURCES

Prilog