MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje drugi broj časopisa "Kriminalistička teorija i praksa". Časopis možete besplatno preuzeti na poveznici ispod teksta (PRILOG).


CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE

god. 2., br. 1, str. 1 - 88, Zagreb, 2015.
polugodišnjak / semiannually

Nakladnik / Publisher

Međunarodno kriminalističko udruženje 
International Criminalistic Association


Uredništvo / Editorial bord

 prof. dr. sc. Marina Malish Sazdovska, Fakultet za bezbednost Skopje,
doc. dr. sc. Oliver Lajić, Kriminalističko policijska akademija, Beograd,
doc. dr. sc. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru,
 Ljubljana,
dr. sc. Josip Pavliček, Visoka policijska škola, Zagreb,
dr. sc. Lana Milivojević, Visoka policijska škola, Zagreb.


Urednik / Editor

dr. sc. Stjepan Gluščić


Naslovnica / Cover Design

Međunarodno kriminalističko udruženje


WEB ADRESA ONLINE IZDANJA
http://criminalisticassociation.org/projekti/casopis-kriminalisticka-teorija-i-praksa

Adresa uredništva / Address of editorial board
Međunarodno kriminalističko udruženje, 
Vlaška 72a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
e-mail: info@criminalisticassociation.org
web: www.criminalisticassociation.org

ISSN 1849 - 6164

 

SADRŽAJ

Riječ urednika

Z. Ivanović - Pitanje postupanja sa digitalnim dokazima u srpskom zakonodavstvu

D. Juras - Disciplinska odgovornost policijskih službenika u Republici Crnoj Gori

D. Vidaković, N. Protrka - Kriminalistička analiza podataka mobilne i fiksne telefonije u razrješavanju kaznenih djela 

S. Orlić - Uvod u razumijevanje neformalnog sustava prijenosa novca Hawala

T. Belović - Prevencija krađa, pronevjera i prijevara u trgovačkim društvima

Etičke smjernice za izdavanje časopisa

Upute autorima

 

CONTENTS 

Editors word

Z. Ivanović - Issue of dealing with digital evidence in Serbian legislative

D. Juras - Disciplinary responsibility of police officers in the Republic of Montenegro

D. Vidaković, N. Protrka - Criminal data analysis of mobile and fixed telephony to solve crimes

S. Orlić - Introduction to understanding of informal money system Hawala

T. Belović - Retail Loss Prevention

Ethical Guidelines for Publishing

Notes for Contributors

 

 

Prilog