MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Međunarodno kriminalističko udruženje objavljuje novi broj časopisa "Kriminalistička teorija i praksa". Četvrti broj časopisa sadrži drugi dio članaka prezentiranih tijekom Prve međunarodne konferencije pod nazivom Personalni izvori informacija u kriminalističkom istraživanju. Časopis možete besplatno preuzeti na poveznici ispod teksta (PRILOG).

KRIMINALISTIČKA TEORIJA I PRAKSA / CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE

god. 3., br. 4, str. 1 - 102, Zagreb, 2016.
polugodišnjak / semiannually

Nakladnik / Publisher

Međunarodno kriminalističko udruženje 
International Criminalistic Association


Uredništvo / Editorial bord

 prof. dr. sc. Marina Malish Sazdovska, Fakultet za bezbednost Skopje,
doc. dr. sc. Oliver Lajić, Kriminalističko policijska akademija, Beograd,
doc. dr. sc. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru,
 Ljubljana,
dr. sc. Josip Pavliček, Visoka policijska škola, Zagreb,
dr. sc. Lana Milivojević, Visoka policijska škola, Zagreb.


Urednik / Editor

dr. sc. Stjepan Gluščić


Naslovnica / Cover Design

Međunarodno kriminalističko udruženje


WEB ADRESA ONLINE IZDANJA
http://criminalisticassociation.org/projekti/casopis-kriminalisticka-teorija-i-praksa

Adresa uredništva / Address of editorial board
Međunarodno kriminalističko udruženje, 
Vlaška 72a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
e-mail: info@criminalisticassociation.org
web: www.criminalisticassociation.org

ISSN 1849 - 6164

 

SADRŽAJ

Danijela Frangež: OSEBNI DOKAZI V PRIMERIH SPOLNIH ZLORAB OTROK V SLOVENIJI

Haris Halilović, Aida Cacan: SVJEDOK PO ČUVENJU I DOPUSTIVOST NJEGOVA ISKAZA U SISTEMU KAZNENOG POSTUPKA SAD

Josip Pavliček, Simona Strmečki, Marica Mravak: NEKI ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PISANJE POLICIJSKIH OPERATIVNIH INFORMACIJA

Aleš Župan Galunič,  Goran Savič: VIZUALNI TESTI OD ZVONIMIRA ROSA DO DANES

Stjepan Gluščić, Josip Grgurić: PRAVNI STANDARDI I MODELI ZAŠTITE PERSONALNIH IZVORA INFORMACIJA U KRIMINALISTIČKOM ISTRAŽIVANJU I KAZNENOM POSTUPKU

Marjan Gjurovski: NACIONALNE BAZE OPERATIVNIH INFORMACIJA

 

CONTENTS

Danijela Frangež: PERSONAL EVIDENCE IN CASSES OF SEXSUAL ABUSE IN SLOVINIA

Haris Halilović, Aida Cacan: HEARSAY AND ITS ADMISIBILITY IN THE U.S. SYSTEM OF CRIMINAL PROCEDURE

Josip Pavliček, Simona Strmečki, Marica Mravak: SOME FACTORS THAT HAVE AN INFLUENCE ON WRITING POLICE INTELIGENCE INFORMATION

Aleš Župan Galunič,  Goran Savič:  THE USE OF VISUAL STIMULI  FROM ZVONIMIR ROSO UNTIL TODAY

Stjepan Gluščić, Josip Grgurić: LEGAL STANDARDS AND MODELS OF PROTECTION OF PERSONAL SOURCES OF INFORMATION IN CRIMINAL INVESTIGATIONS AND CRIMINAL PROCEEDINGS

Marjan Gjurovski: NATIONAL CRIMINAL INTELLIGENCE DATABASE

Prilog