MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Međunarodno kriminalističko udruženje osnovano je s ciljem unaprjeđenja kriminalistike kao struke i kao znanstvene discipline. Okupljanjem kriminalista, ali i drugih stručnjaka, želimo doprinijeti razmjeni znanja i iskustava koja će predstavljati temelj za osuvremenjivanje postojeće te razvoj nove kriminalističke metodologije.

Osim unaprjeđenja istraživačke metodologije kriminalistike, važan zadatak Udruženja biti će jačanje metoda za prevenciju kriminala i drugih oblika devijantnog ponašanja. Upravo bi spoznaje o karakteristikama počinjenja kaznenih djela, poput načina počinjenja, sredstava koja se koriste tijekom njihovog počinjenja ili pripremnih radnji, do kojih dolazimo kriminalističkim istraživanjem, trebale biti glavni oslonac u planiranju preventivnih aktivnosti i programa.

Iako se kriminalistika ponekad percipira kao ekskluzivni alat državnih tijela, biti će važno dio njezine metodologije učiniti pristupačnim i onima koji se bave privatnom zaštitom osoba ili imovine, sigurnošću u lokalnoj zajednici ili pak sigurnošću poslovnih procesa u kompanijama. Na takav način će se dodatno ojačati potencijali društva u borbi protiv kriminala.

U ostvarenju postavljenih ciljeva spremni smo surađivati s drugim nevladinim i međunarodnim organizacijama te državnim tijelima. Nadamo se da će i ove stranice pomoći u ostvarivanju takve suradnje.

Predsjednik Međunarodnog kriminalističkog udruženja

dr.sc. Josip Pavliček

Moji podaci

Tražilica

Kontakti

MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Vlaška 72a
10 000 Zagreb

e-mail: info@criminalisticassociation.org

web: www.criminalisticassociation.org