MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Klikom na PRILOG možete pročitati Statut Međunarodnog kriminalističkog udruženja.

Prilog

Moji podaci

Tražilica

Kontakti

MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Vlaška 72a
10 000 Zagreb

e-mail: info@criminalisticassociation.org

web: www.criminalisticassociation.org