MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Klikom na PRILOG možete pročitati Statut Međunarodnog kriminalističkog udruženja.

Prilog