MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Članovi Međunarodnog kriminalističkog udruženja su sa svojim radovima sudjelovali na 8. Međunarodno znanstvenoj konferenciji ,,Security concepts and policies - New generation of risks and treats“.

Od 4. do 6. lipnja 2017. godine u Ohridu održana je 8. Međunarodna znanstvena konferencija  ,,Security concepts and policies - New generation of risks and treats,,.

Na održanoj Konferenciji sa svojim radovima sudjelovali su i članovi Međunarodnog kriminalističkog udruženja, predsjednica prof. dr. sc. Marina Malish Sazdovska, član Savjeta prof. dr. sc. Oliver Lajić te članice Udruženja prof. dr. sc. Irma Deljkić i doc. dr. sc. Valentina Bajić.

U sklopu Konferencije članovi Udruženja prezentirali su i rad Međunarodnog kriminalističkog udruženja te su ostvarili kontakte s predstavnicima međunarodnih organizacija i fondacija u cilju uspostavljanja zajedničke suradnje.