MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Pozivaju se zainteresirani autori na sudjelovanje na Trećoj međunarodnoj konferenciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja.

Konferencija će se održati 17.11.2017. godine u Zagrebu, a ovogodišnja tema je "Kriminalistika - izazovi sadašnjosti i budućnosti". Zainteresirani autori mogu sažetke svojih radova i prijavu poslati do 30.04.2017. godine na e-mail:

info@criminalisticassociation.org

Više podataka o Konferenciji možete pronaći u sekciji "Projekti".

Veselimo se Vašem sudjelovanju