MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Program šeste Međunarodne znanstveno-stručne konferencije MKU-a

Program šeste Međunarodne znanstveno-stručne konferencije u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja na temu: "Kriminalistika u teoriji i praksi" možete preuzeti na poveznici Prilog.

Prilog