MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Poziv za autore - četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja na temu: "Kriminalistika i suvremeni sigurnosni izazovi"

Prilog