MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

U organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja dana 20.11.2020. godine, online je održana šesta znanstveno-stručna Konferencija pod nazivom ,,Kriminalistika u teoriji i praksi“.

Na Konferenciji su izlagane sljedeće teme:

• Iz prakse Europskog suda za ljudska prava - slučaj Benedik protiv Slovenije

 dr. sc. Lana Milivojević, dipl. iur., Visoka policijska škola u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

• Dokazna vrijednost fotografije u istrazi

 V. Prof., Ivana Bjelovuk, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija.

 V. Prof., Tanja Kesić, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija

 M.A., Marija Tasić, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija.

• Neke mogućnosti poboljšanja načina bilježenja informacija tijekom  kriminalističkog intervjua

dr. sc. Josip Pavliček, prof. Visoka policijska škola, Zagreb, Hrvatska

Andra Žic, bacc. crim. Visoka policijska škola, Zagreb, Hrvatska

• Identifikovanje vozača u fingiranim saobraćajnim nezgodama - kriminalističko -  metodološki pristup

 Msc, Denis Pijetlović, MUP Republike Srpske, Doboj, Bosna i Hercegovina

• Psihološki aspekti policijskog pregovaranja u odnosu na bezbjednosni problem

 Dipl.spec.psihologije, magistrant kriminalistike, Anđela Simonović, Uprava policije, Crna Gora

• Prikupljanje elektronskih dokaza iz mobilnog telefona u praksi vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije

 Asistent s doktoratom, Milana Pisarić, Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

• Kriptovalute - izazovi aktuelnog globalnog trenda za kriminalističku praksu

 mr. sc. Olivije Zimonja, MUP Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

 mr. sc. Dragana Vujić, MUP Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

• Karakteristike analize kriminalističkih uzoraka kaznenih djela korištenjem geografskog informacijskog sustava

 mr. sc. Simona Strmečki, Visoka policijska škola, Zagreb, Hrvatska

• SCAN revisited through linguistic psychoanalysis

 Dr. Mirt Komel, University of Ljubljana, Faculty of social sciences, Ljubljana, Slovenia

 Dr. Karmen Šterk, University of Ljubljana, Faculty of social sciences, Ljubljana, Slovenia

 Aleš Župan Galunić, Ministry of Interior of Slovenia, Slovenian police, Ljubljana, Slovenia

 Goran Savić, Ministry of Interior of Slovenia, Slovenian police, Ljubljana, Slovenia