MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Obzirom da Kazneni zakon, propisujući određena ponašanja društveno neprihvatljivima i kažnjivima u značajnoj mjeri određuje predmet kriminalistike kao znanstvene discipline biti će značajno pogledati u kojem smjeru idu aktualne promjene kaznenog zakonodavstva, kakve novine donose, ali i razmotriti kako će utjecati na primjenu kriminalističke metodologije.

Na najznačajnije novine u sažetom prikazu netom donesenog Kaznenog zakona ukazala je dr.sc. Lana Milivojević Antoliš, predavač na Visokoj policijskoj školi.

Stručni osvrt objavljen u elektronskom obliku možete preuzeti na ovoj poveznici.

Lana Milivojević Antolis - Najvažnije promjene iz okvira novog Kaznenog zakona Republike Hrvatske