MEĐUNARODNO KRIMINALISTIČKO UDRUŽENJE

INTERNATIONAL CRIMINALISTIC ASSOCIATION

Želimo li što pouzdanije saznati kako je počinjeno neko kazneno djelo ili kakvu su ulogu u tome imali pojedini sudionici događaja trebati ćemo sve više posezati u heuristički i silogistički instrumentarij kriminalistike.

Na značajan potencijal koji pruža analiza tragova krvi u kriminalističkom istraživanju ukazuje dr.sc. Josip Pavliček, viši predavač na Visokoj policijskoj školi.

Stručni osvrt objavljen u elektronskom obliku možete preuzeti na ovoj poveznici.

Josip Pavliček - Doprinos analize tragova krvi otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju kaznenih djela